Vil du være med til at sikre badets overlevelse?

Støttemedlem af Sofiebadet

 Foreningen arbejder på at vedligeholde den gamle badeanstalt så vi kan få glæde af den i mange år endnu. Badet skal signalere mangfoldighed og renoveres med fokus på økologi og respekt for det gamle. Huset rummer badning, bevægelse, work- shops, koncerter, udstillinger og privat arrangementer.

Som støttemedlem er du med til at sikre overlevelse til den historiske og fantastiske konstallation som Sofiebadet er.   

Kontingent 125kr.  skal betales senest 1. februar for at have stemmeret på årets Ordinære Generalforsamling.

 

Jeg vil gerne støtte op om Sofiebadet

Det koster 125kr om året, der går til medlemsskab af foreningen Sofiebadet

Som støttemedlem vil du modtage nyheder om hvad vi går og laver og kommende events

Udfyld skemaet og du vil få yderligere info på mail.

Obs !

Kære medlem

 
Husk der er generalforsamling tirsdag 20.marts kl 19.30 i Sofiebadet.
Dagsorden:
1.Valg af dirigent
2.Valg af referent
3.Bestyrelsens beretning
4.Forelæggelse og godkendelse af regnskab
5.Indkomne forslag- der er ikke kommet nogle
6.Planer for det kommende år
7.Vedtagelse af budget og kontingent
8.Valg til bestyrelsen
9.Valg af kritiske revisorer
10.Evt
 
mvh
Bestyrelsen