Vil du være med til at sikre badets overlevelse?

Støttemedlem af Sofiebadet

 Foreningen arbejder på at vedligeholde den gamle badeanstalt så vi kan få glæde af den i mange år endnu. Badet skal signalere mangfoldighed og renoveres med fokus på økologi og respekt for det gamle. Huset rummer badning, bevægelse, work- shops, koncerter, udstillinger og privat arrangementer.

Som støttemedlem er du med til at sikre overlevelse til den historiske og fantastiske konstallation som Sofiebadet er.   

Kontingent 125kr betales til Merkur reg. 8401 konto nr. 1720293 (skal betales senest 1/2 for at have stemmeret på Generalforsamling).

 

Jeg vil gerne støtte op om Sofiebadet

Det koster 125kr om året, der går til medlemsskab af foreningen Sofiebadet

Som støttemedlem vil du modtage nyheder om hvad vi går og laver og kommende events

Udfyld skemaet og du vil få yderligere info på mail.

Obs !

Kære medlem

 

Du indkaldes hermed til den årlige generalforsamling 28.marts 2017 kl 19.30

i Sofiebadet.

Badet lukker kl 19 den dag

 

Foreløbig dagsorden:

1.Valg af dirigent

2.Valg af referent

3.Bestyrelsens beretning

4.Forelæggelse og godkendelse af revideret regnskab

5.Indkomne forslag

6.Planer for 2017

7.Vedtagelse af budget og kontingent for 2017

8.Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter

9.Valg af 2 kritiske revisorer

10.Eventuelt

 

Hvis du har punkter til dagsordenen skal de være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.

 

hilsen

 

Bestyrelsen